best website design software

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Školská jedáleň zabezpečuje prípravu stravy najmä pre Základnú školu v Cíferi, ale aj pre cudzích stravníkov – dôchodcov, zamestnancov OÚ a iných záujemcov o stravovanie. Jedná sa o rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec Cífer. V priestoroch jedálne už pred vznikom samostatného subjektu pôsobila výdajňa pod Materskou školou Cífer. Nakoľko činnosť jedálne úzko súvisí s prevádzkou školy, hlavným obdobím jej prevádzky je školský rok. Keďže organizácia vznikla dňa 1.1.2018, teda v priebehu školského roka, pre zjednodušenie finančných transakcií prevzala pohľadávky a záväzky MŠ súvisiace s platbami za stravníkov stravujúcich sa vo výdajni v období september-december 2017.

INFORMÁCIE PRE ALERGIKOV

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR                   č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu                   č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu

alergénov v potravinách.

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

 1. obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda...) a výrobky z nich

 2. kôrovce a výrobky z nich 

 3. vajcia a výrobky z nich 

 4. ryby a výrobky z nich 

 5. arašidy a výrobky z nich 

 6. sójové zrná a výrobky z nich 

 7. mlieko a výrobky z neho 

 8. orechy a výrobky z nich 

 9. zeler a výrobky z neho 

10. horčica a výrobky z nej 

11. sezamové semená a výrobky z nich

12. oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)

13. vlčí bôb a výrobky z neho

14. mäkkýše a výrobky z nich


ZÁSADY ZOSTAVOVANIA JEDÁLNYCH LÍSTKOV

Základnou úlohou stravovacieho zariadenia je trvalé zabezpečenie zdravotne neškodných, kvalitných, nutrične vyvážených pokrmov a nápojov pre zabezpečenie zdravého vývoja detskej populácie pri efektívnom využití zariadenia.

Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme na dodržiavanie časovej a obsahovej štruktúry zaraďovania jedál a nápojov. 

Časová štruktúra jedálnych lístkov 

v rámci 5 stravovacích dní by mal jedálny lístok obsahovať: 

     2 x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom 

     1 x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom /znížená dávka mäsa/ 

     2 x odľahčovacie jedlá / 1x s múčnym a 1 x so zeleninovým pokrmom/ 


Obsahová štruktúra pokrmov :

- pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny 

- pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, s mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou, s ovsenými   vločkami, zemiakmi a pod. 

- pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín 

- múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod. 


Všeobecné zásady :

- prívarky sa odporúča zaraďovať 2 x do mesiaca s využitím hlavne strukovín 

- múčna príloha /knedľa, cestoviny, noky/ má byť iba raz do týždňa

- zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2 – 3 x v týždni

- zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu 

- ryby podávame 1 x v týždni

- obilniny-krúpky, ovsené vločky uprednostňujeme pred ryžou, strukoviny 1-2 x v týždni (polievky, prívarky)

- múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať l x v týždni, pripravuje sa hlavne z ovocia, tvarohu a mlieka

- nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj/

- odporúča sa obmedzovať sladené malinovky a kolové nápoje

- ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín

- dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedanie technologických postupov pri príprave pokrmov

- uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie, striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.

Zmluvy, objednávky, faktúry